Kezdeményezésünkről röviden

A Fenntartható Közösségek Alapítvány által működtetett Fenntartható Városok kezdeményezés célja a települési fenntarthatóság kérdéseit övező tudásanyag összegyűjtése, átadása, a jó gyakorlatok megosztásának elősegítése.

Víziónk

A városi növekedés jelenlegi üteme korábban soha nem látott mértéket öltött. A gyors urbanizáció óriási kihívásokkal jár, beleértve a növekvő légszennyezést, a nem megfelelő alapszolgáltatásokat és infrastruktúrát, valamint a tervszerűtlen városi terjeszkedést, amelyek a városokat még kiszolgáltatottabbakká teszik az esetleges katasztrófákkal szemben.

Témáink

A fenntartható fejlődési célok lokalizálása egyaránt magába foglalja annak vizsgálatát, hogy az helyi önkormányzatok alulról építkező fellépésük révén miként támogathatják a 2030-as menetrend megvalósítását, valamint azt, hogy az SDG-k milyen keretet nyújthatnak a helyi fejlesztési politikának. Honlapunkon a települési fenntarthatóság iránt érdeklődők egyaránt megtalálhatják a könnyedebb, átfogó, valamint a tudományos tartalmakat is.

Célunk

A 2030- as keretrendszer megvalósításához vezető egyik első lépés annak biztosítása, hogy a helyi önkormányzatok számára megfelelő környezet és erőforrás álljon rendelkezésre a valódi cselekvés véghezvitelére. A Fenntartható Városok sorozat éppen a fentiekben kifejtettekre tekintettel a települési fenntarthatóság témakörét kívánja körüljárni.

Dr. Bartuszek Lilla

Projektvezető

2020 nyarán végeztem az ELTE jogi karán, jelenleg környezetvédelmi szakjogász hallgató vagyok, valamint az NKE-n végzem doktori képzésemet a fenntartható fejlődési célok EU-n belüli implementációjának témájában, kifejezett hangsúlyt fektetve a települési fenntarthatóság témakörére. Emellett 2019 és 2021 között a V4SDG – Visegrad for Sustainability fenntarthatósági civilszervezet tagjaként, kutatójaként, projektvezetőként, majd főtitkáraként tevékenykedtem, 2022 januárjában pedig útnak indítottam a Fenntartható Városok kezdeményezést.
“A Fenntartható Városok projekt megalapításával célom, hogy a hazai fenntarthatósági diskurzusban egy olyan, szektorokon átívelő platformot teremtsünk, amely elősegíti a városi, települési jó gyakorlatok megosztását, minél szélesebb körben történő elterjedését.“

Vindics Lilla

Projekt koordinátor

2020 nyarán végeztem az ELTE jogi karán, jelenleg környezetvédelmi szakjogász hallgató vagyok, valamint az NKE-n végzem doktori képzésemet a fenntartható fejlődési célok EU-n belüli implementációjának témájában, kifejezett hangsúlyt fektetve a települési fenntarthatóság témakörére. Emellett 2019 és 2021 között a V4SDG – Visegrad for Sustainability fenntarthatósági civilszervezet tagjaként, kutatójaként, projektvezetőként, majd főtitkáraként tevékenykedtem, 2022 januárjában pedig útnak indítottam a Fenntartható Városok kezdeményezést.
“Mivel a fenntarthatóság kérdésköre határokon átnyúló jelenség, így fontosnak tartom, hogy együttműködjünk, közös célokat fogalmazzunk meg és monitorozzuk a megvalósításukat. Ugyanakkora társadalom szerepe sem elhanyagolható ha változást szeretnénk elérni. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartom a tudásmegosztást, ismeretterjesztést, a témában való jártasság növelését, melyhez a Fenntartható Városok keretében szervezett kerekasztal beszélgetések, egyéb szakmai rendezvények, valamint podcast sorozatunk is remek eszközül szolgál.”

Márton Alexandra

Szakmai tartalomért felelős munkatárs (tanulmányok, interjúk)

Üzleti tanácsadóként dolgozom, korábban a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem Vezetés és szervezés szakon, valamint a Copenhagen Business School-on is tanultam Dániában. 2019-ben részt vettem a Climate KIC “Pioneers into Practice” programjában, aminek keretében fenntartható mezőgazdasággal, valamint innovatív víztisztítási technológiákkal foglalkoztam. 2021-ben pedig a V4SDG – Visegrad for Sustainability fenntarthatósági civilszervezet tagjaként tevékenykedtem.
“Ma már a világ lakosságának több mint fele városokban él, és a trendek további növekedést vetítenek előre. így kiemelten fontosnak tartom, hogy hosszú távon is jól élhető településeket teremtsünk meg.”

Sharma Nikita

Szakmai tartalomért felelős munkatárs (kreatív tartalom)

Politológus, Kelet-Európai politikai és fenntarthatósági szakértő vagyok. 2022 nyarán fejezem be tanulmányaimat a University College London (UCL) politika és szociológia szakán. Jelenlegi diplomamunkám a hulladékgazdálkodás irányítására és döntéshozatalára összepontosít, különös tekintettel a helyi és országos szereplők szerepére ebben a folyamatban.
“A Fenntartható Városok projekt számomra közel áll, hisz a települési fenntarthatóság témakörére helyez hangsúlyt, mely egy elengedhetetlen lépés a fenntartható fejlődési célok eléréséhez. A projekt számos kreatív módon közelíti meg a témát, és szerencsés vagyok, hogy egy ilyen lelkes csapat tagja lehetek, amelynek célja a települési fenntarthatóság mélyreható feltárása.”

Ferenczi Annamária

Szakmai tartalomért felelős munkatárs

A felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok BA-n („Európai integráció” szakirány) kezdtem, majd a Budapesti Városdiplomáciai Akadémia Városdiplomáciát tematizáló képzésén vettem részt. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatója vagyok, a szak mindkét specializációját végzem egyszerre. Mind az „Urbanisztika és térségfejlesztés”, mind pedig a „Klíma és fenntarthatóság” specializációknak köszönhetően egyidőben tudok foglalkozni a gazdaság, társadalom és környezet térbeliségével, fejlesztésével, illetve a klímaváltozás és fenntarthatóság gazdasági aspektusaival. A Fenntartható városok projekt elsősorban szem előtt tartja az interdiszciplinaritás fontosságát, ezáltal a különböző szakmai aspektusok találkozási pontjaként szolgál. Itt nem csak hívószavakként működnek az olyan fogalmak, szókapcsolatok, mint az ismeretterjesztés, figyelemfelhívás, tudományos közeg megteremtése, szakmai fórum biztosítása, hanem ezek ténylegesen megvalósulnak jelen kezdeményezésnek köszönhetően.
„Aktívan tenni szeretnék a hazai települési fenntarthatóság ügyének előre mozdítása érdekében. A Fenntartható Városok csapata rendületlenül a valós problémák feltárásán dolgozik úgy, hogy – a többi között – törekszik a potenciális megoldások irányába mutató narratívák felvonultatására. Ez egy egyedi hozzáadott értékkel bíró komplex egész, aminek megtiszteltetés a részese lenni.”