Kezdeményezésünkről röviden

A Fenntartható Közösségek Alapítvány által működtetett Fenntartható Városok kezdeményezés célja a települési fenntarthatóság kérdéseit övező tudásanyag összegyűjtése, átadása, a jó gyakorlatok megosztásának elősegítése.

Víziónk

A városi növekedés jelenlegi üteme korábban soha nem látott mértéket öltött. A gyors urbanizáció óriási kihívásokkal jár, beleértve a növekvő légszennyezést, a nem megfelelő alapszolgáltatásokat és infrastruktúrát, valamint a tervszerűtlen városi terjeszkedést, amelyek a városokat még kiszolgáltatottabbakká teszik az esetleges katasztrófákkal szemben.

Témáink

A fenntartható fejlődési célok lokalizálása egyaránt magába foglalja annak vizsgálatát, hogy az helyi önkormányzatok alulról építkező fellépésük révén miként támogathatják a 2030-as menetrend megvalósítását, valamint azt, hogy az SDG-k milyen keretet nyújthatnak a helyi fejlesztési politikának. Honlapunkon a települési fenntarthatóság iránt érdeklődők egyaránt megtalálhatják a könnyedebb, átfogó, valamint a tudományos tartalmakat is.

Célunk

A 2030- as keretrendszer megvalósításához vezető egyik első lépés annak biztosítása, hogy a helyi önkormányzatok számára megfelelő környezet és erőforrás álljon rendelkezésre a valódi cselekvés véghezvitelére. A Fenntartható Városok sorozat éppen a fentiekben kifejtettekre tekintettel a települési fenntarthatóság témakörét kívánja körüljárni.

Dr. Bartuszek Lilla

Projektvezető

2020 nyarán végeztem az ELTE jogi karán, jelenleg környezetvédelmi szakjogász hallgató vagyok, valamint az NKE-n végzem doktori képzésemet a fenntartható fejlődési célok EU-n belüli implementációjának témájában, kifejezett hangsúlyt fektetve a települési fenntarthatóság témakörére. Emellett 2019 és 2021 között a V4SDG – Visegrad for Sustainability fenntarthatósági civilszervezet tagjaként, kutatójaként, projektvezetőként, majd főtitkáraként tevékenykedtem, 2022 januárjában pedig útnak indítottam a Fenntartható Városok kezdeményezést.
“A Fenntartható Városok projekt megalapításával célom, hogy a hazai fenntarthatósági diskurzusban egy olyan, szektorokon átívelő platformot teremtsünk, amely elősegíti a városi, települési jó gyakorlatok megosztását, minél szélesebb körben történő elterjedését.“