Konferencia

Annak érdekében, hogy a terület szakértőinek lehetősége nyíljon kötetlen formában egymás véleményének megismerésére, valamint a jógyakorlatok megosztására, 2022 Szeptemberében szerveztük megaz első települési fenntarthatóságot középpontba helyező országos konferenciát.

PANEL

A Települési Fenntarthatóság Helyzete Magyarországon

A 2030-as keretrendszer megvalósításához vezető egyik első lépés annak biztosítása, hogy a helyi önkormányzatok számára megfelelő környezet és erőforrás áll rendelkezésre a valódi cselekvés véghezvitelére.

Bándi Gyula

Alapvető Jogok Biztosának jövő nemzedékek érdekeinek védelméért felelős helyettese

Kovács Lajos

Klímabarát Települések Szövetségének elnöke

Balogh Samu

Kabinetvezető, Fővárosi Önkormányzat

A panelbeszélgetés során ezekre a kérdésekre kerestük a választ meghívott vendégeinkkel:

Mennyire jelenik meg hangsúlyos elemként Magyarországon a települési fenntarthatóság?

Kijelenthetjük, hogy tényleg zöld úton jár Magyarország?

Melyek azok a főváros által hozott – a fenntarthatósági célok megvalósítását szem előtt tartó – intézkedések, melyek modellértékűek lehetnek kisebb települési önkormányzatok számára is?

Milyen szerep jut a lakosságnak, a civil társadalomnak ebben a folyamatban?

Melyek azok a hazai programok, kezdeményezések, melyek elindíthatják, segíthetik a lakosság, vállalkozások törekvéseit a fenntarthatóbbá válás során?

PANEL

Az Országgyűlés szerepe a települési fenntarthatóságban

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia határozza meg azokat a főbb problémaköröket, melyek kiemelendőek „A nemzeti fenntarthatóság 12 pontja” néven. Ahogy a kiadvány fogalmaz, „a 12 pontba foglalás segítségére lehet mindazoknak, akik szeretnének a fenntarthatóság egyes dimenzióiban elmélyülni és saját hivatásukban, munkájukban, így akár a települési önkormányzatokban”. Ennek ellenére a települési fenntarthatóság kérdésköre nem szerepel kifejezetten a 12 pont között, csupán kapcsolódó jelleggel jelenik meg az egyes pontokhoz rendelt nemzetközi fenntartható fejlődési célok szintjén.

Bedő Dávid

Országgyűlési képviselő

Bencsik János

Országgyűlési képviselő

Keresztes László Lóránt

Országgyűlési képviselő

Tordai Bence

Országgyűlési képviselő

Kerekasztal beszélgetésünk során ezekre a kérdésekre kerestük a választ meghívott vendégeinkkel:

Mennyire jelenik meg hangsúlyos elemként Magyarországon a települési fenntarthatóság?

Melyek azok a tevékenységi körök, tématerületek, melyek elsősorban a települések kezében vannak és amelyek helyi szinten is hozzájárulhatnak akár a nemzeti szinten megfogalmazott 12, akár a nemzetközi szinten kitűzött 17 cél eléréséhez?

Miben rejlik a Fenntartható Fejlődés Bizottság és a Nemzeti Fenntartható fejlődés Tanács jelentősége?

Hogyan járul hozzá a fenntartható fejlődési célok magyar implementációjához?