TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS: a víziközmű (ivóvíz, szennyvíz) rendszerek rekonstrukciója és  fejlesztése

Ismerd meg Te is a Több, mint zöld! javaslatcsomagot! 

💧 TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS

1️⃣ a víziközmű (ivóvíz, szennyvíz) rendszerek rekonstrukciója és  fejlesztése

📌 Mi a gond?

 • a víziközmű rendszer létrehozásának és működtetésének célja, amit fenn akarunk tartani: a megfelelő mennyiségű, minőségű és energiatartalmú ivóvíz folyamatos eljuttatása a fogyasztási helyekre. E három rendszerjellemző bármelyikének hiánya egy nem fenntartható helyzetet jellemez az ivóvíz ellátási oldalon.
 • az ivóvízellátó hálózat gerincvezetékei és szerelvényei elöregedtek, jelentős a  hálózati veszteség országos átlagban az előállított ivóvíz 25%, de van, ahol 50%-a elszivárog.
 • nagyarányú felújítási munkákra van szükség a veszteség csökkentése és a hálózati szennyezés megelőzése érdekében.
 • egyre több településen fordul elő eseti ivóvízhiány, vagy Időszakos vízkorlátozási kényszer, és ezek egyre gyakoribb és hosszabb idejű előfordulására kell számítani.
 • jelentős arányú az idegen- és illegális víz a szennyvízcsatorna hálózatban.
 • növekvő mértékű környezet(víz)szennyezés figyelhető meg az egyesített rendszerrel csatornázott településeken.

📌 Mi a megoldás?

 • az ivóvíz előállításának és a rendszer értékcsökkenésének költségeit fedező, elegendően magas vízdíjak bevezetésére van szükség
 • szükséges továbbá az ivóvízminőség-javító technológiák üzemeltetésének felülvizsgálata, ahol szükséges, regionális rendszerre történő rákötés lehetőségének vizsgálata is.
 • a hatékony települési csapadékvíz gazdálkodás és a csatornahálózati vízhozammérések megvalósítása elengedhetetlen. Utóbbi az illegális tevékenységek felderítését szolgálja.

📌 Mit javasolunk?

 • a csapadékvíz gazdálkodás, benne a zöld infrastruktúra létesítményeinek kiépítése, amivel jelentős arányban leválasztjuk a csapadékvizet a csatornáról.
 • a vízkorlátozási kényszerek feloldása érdekében a hálózati kapacitás bővítése és/vagy új vízbázis igénybevételére van szükség
 • a vezetékek kisebb átmérőkre cserélése és tüzivíz tározók létesítése is fontos lépés lehet, amikben akár a csapadékvíz is hasznosítható.

2024. 02. 06.