A „soft skillek” szerepe a fenntartható fejlődési célok implementálásában

A települési fenntarthatósági átmenet sikeres lebonyolítása kizárólag a döntéshozók, a releváns gazdasági szereplők, valamint a lakosság együttműködésével valósulhat meg. A városvezetés, a döntéshozók, valamint a piac szereplőinek együttműködése csak nagyfokú és gondos koordinálás mentén gyümölcsöző. Továbbá, a városi-és települési lakosság fenntarthatóbb életmód és környezet iránti tudatosságának előmozdításához széleskörű ismeretterjesztésre, ismeretbővítő kezdeményezések elterjesztésére van szükség. 

Általánosságban elmondható, hogy az implementáció bármely szintjén a valódi megvalósítás, a 2030-ig tartó keret szellemének teljes átvétele csak akkor valósulhat meg, ha – nemzetközi, uniós vagy helyi szinten – egy magasan képzett társadalom megfelelő „puha készségekkel” felruházva van jelen. 

Ezen “puha készségek” települési fenntarthatósági átállásban betöltött szerepét vizsgáljuk TANULMÁNY rovatunk eheti írásában. 

A teljes írást a Nemzeti Ifjúsági Tanács Y.Z. folyóiratában olvashatjátok!

https://ifjusagitanacs.hu/wp-content/uploads/2022/03/NIT_Y.Z._3.-szam.pdf

2022. 10. 27.